Behandeling

De behandeling van kinderen is gericht op de hulpvraag van het kind, ouders en/of de leerkracht. Tijdens de behandeling wordt er zoveel mogelijk aangesloten op de dagelijkse activiteiten van het kind. De behandeling wordt zodanig aangeboden dat het kind plezier beleeft aan de therapie en het uitvoeren van de vaardigheid. Door met plezier aan activiteiten te werken waar het kind moeite mee heeft wordt er gewerkt aan het verbeteren ervan.

Het contact met ouders/verzorgers en leerkracht(en) is voor de voortgang van de therapie van groot belang. Zij kunnen zien of het geleerde daadwerkelijk wordt toegepast.

 Daarnaast kunnen zij de voortgang monitoren en aangeven waar nog problemen worden ervaren en aangeven waar nog extra aandacht nodig is.

 

Tevens kan het de therapie bevorderen wanneer de gegeven tips/sturingspunten ook door leerkracht(en) en ouders/verzorgers gegeven worden.

Het is daarom erg prettig als ouders regelmatig tijdens de therapie aanwezig zijn. Overleg met de leerkracht wordt telefonisch of per e-mail gedaan. Daarnaast kan er gekozen worden voor een observatie in de klas of tijdens de gymles.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

03.09 | 12:42
Even voorstellen heeft ontvangen 4
31.07 | 14:31
Spel ideeën heeft ontvangen 1
04.10 | 20:50
Buiten spelen heeft ontvangen 1
28.09 | 16:27
Manuele Therapie heeft ontvangen 2
Je vindt deze pagina leuk