Behandeling

De Behandeling

Visie
Ieder mens heeft zijn eigen voorkeursbewegingen; met welk been stapt men bijvoorbeeld als eerste op de fiets, welke arm is de voorste bij het armkruisen, welk been is het voorste been bij het glijden, met welke arm gooit men een bal, enz, enz. Talloze voorkeursbewegingen waarvan men vaak niet bewust is. Deze bewegingen zijn voor ieder mens anders maar hebben een belangrijke betekenis voor de bewegingen van de gewrichten. Een belangrijke wet hierbij is dat iedereen zich beweegt met een minimum aan verlies van energie met daarbij een optimaal rendement in de beweging. Omdat iedereen een andere voorkeur heeft in zijn bewegingen, is geen enkele behandeling gelijk en wordt er individueel behandeld.

Werkwijze 
Om tot een juiste behandeling van de gewrichten te komen worden er acht metingen aan het lichaam verricht. Na analyse van deze metingen is de bewegingsrichting bekend die nodig is voor de behandeling.

Elke behandeling duurt een uur en wordt meestal tussen minimaal twee en maximaal zes weken herhaald. Een en ander is afhankelijk van de ernst van de klacht en de reactie op de gegeven behandeling.

Voor het bewegen van de gewrichten zijn geen grote krachten nodig. Het mobiliseren wordt liggend of zittend op de behandelbank in een zo comfortabel mogelijke positie uitgevoerd. De gewrichtsbewegingen zijn zeer zacht, subtiel en pijnvrij. Er is géén sprake van het zogenaamde ‘kraken, rechtzetten of manipuleren’, omdat dit volgens de MTUS een te grote inbreuk op de integriteit van de gewrichten en de omliggende weefsels maakt.

Omdat de gewrichten na de behandeling iets anders bewegen dan daarvoor, zullen de spieren zich daar weer op gaan aanpassen. Het is heel normaal dat er klachten kunnen ontstaan in de vorm van spierpijn -zelfs op plaatsen waar u het niet zou verwachten-, vermoeidheid, hoofdpijn, soms misselijkheid of enige verheviging van de klachten. Deze klachten zijn van voorbijgaande aard en zijn zelden langer dan drie dagen aanwezig.

Het is goed om na een behandeling het lichaam niet overmatig te belasten. Niet de tuin spitten, plafonnetje witten, het huis van onder naar boven stofzuigen of zwaar sporten. 

De uitwerking van de behandeling is ongeveer 14 dagen, vandaar dat er minimaal 14 dagen tussen opvolgende afpraken zit. Vaak zijn er niet meer dan 4 behandelingen nodig. Bij geen verbetering na 2 à 3 behandelingen wordt de manuele therapie gestopt. Er volgt dan een eindverslag voor de verwijzer met een mogelijk advies.

Doel 
Het opheffen van bewegingsstoornissen in gewrichten. Omdat alle gewrichten met elkaar samenwerken worden alle gewrichten weer op elkaar afgestemd (Bij een controlebeurt van de fiets worden ook alle bewegende onderdelen weer correct op elkaar afgesteld).

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

03.09 | 12:42
Even voorstellen heeft ontvangen 4
28.09 | 16:27
Manuele Therapie heeft ontvangen 2
Je vindt deze pagina leuk