Behandeling

De behandeling is gericht op de dagelijkse activiteiten van de cliënt. Door samen met de cliënt na te gaan op welke manier het lichaam momenteel wordt gebruik en belast wordt er vervolgens gewerkt aan het verbeteren/veranderen van het bewegingspatroon om de aanwezige klachten te verhelpen.

Om te beginnen wordt er nagegaan in hoeverre de aanwezige klachten samenhangen met het houdings- en bewegingspatroon van de cliënt om zo te bepalen of Oefentherapie de meest geschikte behandelmethode is.

Binnen de behandeling staat de hulpvraag van de cliënt daarom centraal; wat wil de cliënt door middel van de oefentherapie bereiken?

Wanneer de hulpvraag duidelijk is kan vervolgens de behandeling gestart worden. Door het houdings- en bewegingspatroon en met name de "probleem-handelingen" samen met de cliënt kritisch te observeren en analyseren wordt hij/zij zich hiervan bewust er kan er gewerkt worden aan het verbeteren ervan. Indien noodzakelijk worden er ondersteunende oefeningen gedaan, bijvoorbeeld om de kracht van de spieren of de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren.

Omdat de hulpvraag van de cliënt centraal staat en de behandeling hierop wordt gericht hoeft een oefentherapeutische behandeling niet lang te duren en is het mogelijk dat slechts een paar behandelingen voldoende zijn.

Het grootste deel van de behandeling doet de cliënt zelf! Door het geleerde tijdens de therapie en de gegeven tips en adviezen zo goed mogelijk te integreren in het dagelijks bewegen heeft de cliënt het herstelproces voor het grootste deel zelf in de hand en heeft de oefentherapeut slechts een coachende rol.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

03.09 | 12:42
Even voorstellen heeft ontvangen 4
28.09 | 16:27
Manuele Therapie heeft ontvangen 2
Je vindt deze pagina leuk