Klachtenregeling

Oefentherapie

 

Heeft u een klacht over uw
oefentherapeut Cesar/Mensendieck?
U kunt er iets mee doen!
U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest
van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het
mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed
onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de
meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen.
Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over
bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw
klacht zelf iets doen.
Op deze pagina leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut
Cesar/Mensendieck
Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut
Cesar/Mensendieck. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij
voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar
een bevredigende oplossing.


2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en
Klachtenbureau Gezondheidszorg
Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck
rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u
zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een
Zorgbelangorganisatie kan u informatie geven over uw rechten als
patiënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan u ook
helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met
de oefentherapeut Cesar/Mensendieck of door u te helpen met het
schrijven van een brief.
Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en
instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de
Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.


3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici
Eerstelijn
Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met
uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Of u heeft een serieuze
klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen
door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort.
De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat
uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de
Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de
beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt.
De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief
over uw klacht stuurt. De Zorgbelangorganisatie kan u helpen bij
het opstellen van deze brief.
Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u van de
Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden.
Er zijn twee mogelijkheden:


1 De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het
contact tussen u en uw oefentherapeut
Cesar/Mensendieck te verbeteren. Dat kan alleen als u en
de oefentherapeut Cesar/Mensendieck dat allebei willen.


2 De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak
over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij
aangeven welke maatregelen de oefentherapeut
Cesar/Mensendieck kan nemen om herhaling van
dezelfde klacht te voorkomen.
Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de
Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Er wordt
u in ieder geval gevraagd om de Klachtencommissie te
machtigen om de voor de klacht benodigde medische gegevens
op te vragen. Aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck wordt
gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. Het kan
zijn dat u allebei gevraagd wordt meer informatie te geven over
de feitelijke gang van zaken. U kunt ook allebei de stukken
inzien. Soms wil de commissie informatie hebben van andere
betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden
zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De behandeling verloopt
volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan de
Zorgbelangorganisatie u bij deze procedure begeleiden.
De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.
De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is niet verplicht het
advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen
zal hij of zij dat echter wel doen.
Aan de in deze folder beschreven klachtenprocedure zijn voor de
belanghebbende geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers
voor adressen en telefoonnummers van een Zorgbelangorganisatie
(voorheen IKG) bij u in de buurt kunt u informeren bij:
Klachtenopvang Zorg
Tel.: 0900 24 37 070
www.zorgbelang-nederland.nl


Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:
Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel: 033 421 61 89


Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Kaap Hoorndreef 54
3563 AV Utrecht
Tel.: 030 262 56 27
info@vvocm.nl
www.vvocm.nl


De klachtregeling is ontwikkeld door de bij deze Klachtregeling aangesloten beroepsorganisaties, in samenwerking met de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg, het Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht, de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Nederlands Paramedisch Instituut.

 

 

Manuele Therapie

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling van de Manueeltherapeut, bespreek dit dan met hem. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u zich, uitsluitend schriftelijk, wenden tot de klachtencommissie Manuele Therapie. Voor behandeling van uw klachten worden in beginsel een geringe bijdrage gevraagd in de kosten. Wordt u evenwel in het gelijkgesteld, dan worden deze kosten vergoedt door de beklaagde.

 

Klachtencommissie Manuele Therapie
Antwoordnummer 504
7900 WE Hoogeveen

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

03.09 | 12:42
Even voorstellen heeft ontvangen 4
28.09 | 16:27
Manuele Therapie heeft ontvangen 2
Je vindt deze pagina leuk